Naar inhoud

Nieuws

 • ontwerp Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein op 5 september

  FARYS, Stad Gent en de gemeenten Melle en Merelbeke voorzien vanaf midden september 2016 de volledige heraanleg van het Merelbekestationsplein, de Mellestraat (grondgebied Melle tot aan de voet van de brug, grondgebied Gent tot aan huisnummer 112), de volledige Bloemstraat en de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, de Teaterstraat, de Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg tot aan de Leopold De Vosstraat. Op 5 september om 20 uur wordt hierover in de GO! Basisschool, Hendrik Consciencestraat 56, een infovergadering georganiseerd.

   

   

  meer
 • Infovergadering RUP’ Merelbeke-Station’ op vrijdag 2 september

  De voorbije jaren is door de gemeente in samenwerking met een externe ontwerper hard gewerkt aan de opmaak van het RUP ‘Merelbeke-Station’. Dit plan zal het gedateerde Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Stationswijk’ vervangen en handelt voornamelijk over het centrum van Flora en de Hundelgemsesteenweg tot aan de Ringvaart.

   

  Dit RUP is op 28 juni 2016 voorlopig aanvaard door de gemeenteraad. Concreet wil dit zeggen dat van 5 september tot 3 november een openbaar onderzoek loopt, waarbij bezwaar kan worden ingediend. Tijdens deze periode zijn de plannen van dit RUP op het gemeentehuis (dienst stedenbouw, eerste verdieping) te raadplegen.

   

  Praktisch

  Op vrijdag 2 september om 19.30 uur vindt een informatievergadering plaats waar dit RUP toegelicht wordt in de kerk van Flora.

   

   

  meer
 • Jolien D'Hoore Jolien D’Hoore pakt bronzen medaille in Rio!

  “Onze” Merelbeekse ambassadeur Jolien D’Hoore sleepte op dinsdag 16 augustus na een spannende afsluitende puntenwedstrijd de bronzen medaille in de wacht in de discipline omnium - wielrennen op de baan tijdens de Olympische Spelen in Rio. Merelbeke is superfier op haar en wenst haar een dikke proficiat met dit schitterende resultaat! Op dinsdag 23 augustus wordt ze door het gemeentebestuur onthaald op Zaventem en opgehaald.

  meer
 • zon Waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan van kracht vanaf woensdag 24 augustus

  Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op woensdag 24 augustus 2016 en loopt tot zondag 28 augustus 2016. Vanaf nu zijn maatregelen nodig om zuigelingen en jonge kinderen te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling. Je kan het koel houden dankzij de volgende tips.

  meer
 • Kermis Augustus- en septemberkermissen

  In augustus en september bruist Merelbeke van het kermisplezier met een jaarmarkt, rommelmarkten, wielerwedstrijden, optredens, tentoonstellingen en diverse kermiskaartingen  en -schietingen.

  meer
 • Brandweerzonecentrum Wespenverdelging aanvragen via het brandweer e-loket

  Voor dringende hulpverlening (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval gebeurd met slachtoffers) bel je naar het nummer 100 of 112.

  Is het niet dringend? Dan kan je gebruik maken van het e-loket voor melding van wespennesten, storm- en waterschade.

  Heb je een wespennest in de tuin, dan kan je dit eenvoudig melden via het e-loket. Je vult je contactgegevens en rijksregisternummer in en de gegevens over het incident zelf (bijvoorbeeld waar het wespennest zich bevindt). De melding komt meteen terecht in de takenlijst van de brandweer terwijl de telefoonlijnen 100 en 112 vrij blijven voor dringende noodoproepen. Je kan een wespennest ook nog steeds telefonisch melden via het nummer 09 268 88 99.  Hou je identiteitskaart bij de hand, want om je melding te registreren, heeft de brandweer je rijksregisternummer nodig.

  meer
 • Voorlopige vaststelling RUP ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’ en RUP ‘Merelbeke-Station’

  Op 28 juni stelde de gemeenteraad twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voorlopig vast, namelijk RUP nr. 9 ‘Merelbeke-Station’ en RUP nr. 11 ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’. RUP’s  zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen kan voor een deel van de gemeente bepaald worden waar men mag bouwen, waar een park kan worden gecreëerd en dergelijke.

   

  Openbaar onderzoek

  Vanaf 5 september 2016 wordt een openbaar onderzoek gestart waarbij burgers gedurende 60 dagen (t.e.m. 3 november 2016) bezwaar kunnen indienen. Vanaf 5 september ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (dienst stedenbouw). Bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende deze 60 dagen per aangetekende brief, of kunnen bij afgifte tegen ontvangstbewijs toegezonden worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

  meer
 • Heeft u een vraag, melding of klacht?

  Heeft u een een vraag, melding of klacht? Richt uw brief altijd naar de dienst of het algemeen e-mailadres gemeente@merelbeke.be. Op die manier wordt uw vraag of melding correct geregistreerd en behandeld.

  meer
→ Alle nieuws
COMPATIBILITEIT

Om deze website goed te kunnen lezen, raden we je aan om deze browsers te gebruiken:

 • Internet Explorer (versie 7.0 of hoger)
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Heb je opmerkingen over onduidelijke informatie, dode links enz. op deze website, stuur die dan naar communicatie@merelbeke.be.